Supe

GOVEđA SUPA
1.95€

/GOVEĐE MESO, POVRĆE MIKS/

RIBLJA SUPA
1.95€

/RIBA, POVRĆE MIKS/